↓ Witamy w ↓

Truck Partner


Serwis samochodowy | Tachografy cyfrowe | Części zamienne


Legislacja


Uprawnienia do poruszania się po drogach w Polsce reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia z 2011 roku
Art 3


Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1. Posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem
2. Odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy
3. Zdaje egzamin państwowy

Art 6


Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

Kategorii AM:
Motorowerem
Czterokołowcem lekkim
Kategorii A1:
Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.
Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Kategorii B1:
Czterokołowcem
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Art 8


Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

Do samochodów podchodzimy z pasją.Kontakt Truck PartnerGodziny otwarcia:
Pon - Pt - 8 - 16
Sprzedaż pojazdów: truckpartner@post.pl
61 847-25-75 wew. 3
Daniel Gandecki - 606-733-336
Piotr Marszałkiewicz - 608-696-565
Patryk Sochacki - 606-619-118

Serwis:
serwis@truckpartner.com.pl
61 847-25-75 wew. 3
Marcin Szymański - 608-495-060
Robert Brylewski - 606-720-384

Części zamienne: sklep@truckpartner.com.pl
61 847-25-75 wew. 4
Michał Szymański - 694-404-284
Mateusz Gabała - 576-713-667

Tachografy cyfrowe:
serwis@truckpartner.com.pl
61 847-25-75 wew. 3
Marcin Szymański- 608-495-060

Adres: ul. Lutycka 93
60-478 Poznań